برگزاری همایش "مدرسه سبز؛آینده سبز" به مناسبت روز ملی درختکاری به همت انجمن پرونگ

به گزارش شبکه سازمان های مردم نهاد شهرستان دیّر (ngodayyer.ir) ، همایش "مدرسه سبز؛آینده سبز" به مناسبت روز ملی درختکاری در دبیرستان امام خمینی آبدان با حضور مدیران شهرستانی و محلی به همت انجمن زیست محیطی پرونگ برگزار گردید.