نمایش "سرد زمهریر طعم زنجبیل " در کانون نجیرم خوانش شد

به گزارش شبکه سازمان های مردم نهاد شهرستان دیّر(ngodayyer.ir) ، نمایش سرد زمهریر طعم زنجبیل نوشته موسا درویشی ابه مناسبت هفته قرآن و عترت در سالن اجتماعات سازمانهای مردم نهاد شهرستان دیّر مورد خوانش قرار گرفت.

در این نمایشنامه خوانی قحطبه فخرایی ، احسان دیّری ، فخرالدین قاهری ، احسان امیری و مرضیه ظفرمند نقش خوانی نمودند.

موسیقی نمایشنامه نیز با هنرمندی عارف امیری و همکاری مسعود قاسمی اجرا گردید.

لازم به ذکر است نمایش ( سرد زمهریر طعم زنجبیل ) در جشنواره استانی قرآن و عترت شرکت نمود که توانست مقام اول جشنواره در بخش نمایش به خود اختصاص دهد.